top of page

OM MIG

Jeg er 48 år og uddannet psykoterapeut fra EFT-instituttet (emotionsfokuseret terapi). Jeg er også cand.mag. i dansk og psykologi og har gennem en årrække arbejdet inden for det frivillige sociale område. De seneste 7 år har jeg varetaget besøgsvensordninger for mennesker ramt af psykisk sygdom og frivillige besøgsvenner under Landsforeningen Sind. Herigennem har jeg haft mange samtaler med mennesker med psykiske vanskeligheder og gjort brug af min evne til at være nærværende, lytte og møde mennesker dér, hvor de er i deres liv.

Jeg har gennem det meste af mit ungdoms- og voksenliv været optaget af menneskers livsfortællinger og deres måde at forstå sig selv i verden på.

Jeg går i supervision, dvs. jeg får sparring på mit arbejde som psykoterapeut, for at sikre kvaliteten af det forløb jeg har med dig som klient.

Og jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og følger foreningens etiske regler herunder tavshedspligt.

Læs nærmere på foreningens hjemmeside.

Julie i gård.jpg
Om mig: About
bottom of page